Kategorier

LinAOS

Linköpings Akademiska Officerssällskap är en sammanslutning för yrkes- och reservofficerare, värnpliktigt befäl och övriga med anknytning till Försvarsmakten som studerar vid Linköpings universitet.

LinAOS verkar för att öka förståelsen och intresset för totalförsvarsfrågor samt främja en trevlig samvaro medlemmarna emellan.

Arbetet sker under devisen: Conscientia – Voluntas – Concordia eller Kunskap – Vilja – Gemenskap.