Kategorier

Traditioner

En stor del av verksamheten utgörs av årligt återkommande inslag. Här kan du läsa mer om föreningens traditioner.

Ä&P
I början av september inleds läsåret med en upptaktslunch då vi äter ärtsoppa och pannkakor med tillbehören punsch respektive sylt. Nya medlemmar hälsas välkomna och styrelsen informerar om höstens verksamhet.

LinAOS Open
En kortare triathlon med simning, räckhäv och löpning som avrundas på Drottningmässen för att hylla vinnaren och för förlorarna att dela med sig av sina ursäkter.

Slaget vid Stångebro
Vi högtidlighåller minnet av Sveriges sista inbördeskrig, slaget vid Stångebro 1598 med höstsittning där vi under dagen får en inblick i Linköpings blodiga historia och senare på kvällen har en sittning med mat och dryck tills siste man retirerar.

Tidigare år arrangerade LinAOS höstbal på Malmens eller I4 mäss.

Gåsaskytte
Skjutning sent på hösten med varierande typer av vapen. Pistol 88 är vanligt förekommande men även Ak4B, Ak5 och PSG90 kommer till användning. Som regel tillverkas en ansenlig mängd tomhylsor.

GRG
Innan tentor och juluppehåll avslutas höstens verksamhet med att föreningens medlemmar bjuds på gröt och glögg.

Årsmöte
På årsmötet redovisas föreningens verksamhet och ekonomi och medlemmarna väljer ny styrelse. Stämmoförhandlingarna åtföljs av ett föredrag samt middag. Kavaj kan vara trevligt på årsmötet.

Eldfest
Skjutning med någon eller några former av vapen.

Ridskytte
Anordnas tillsammans med Linköpings Akademiska Ridklubb, LARK. Vi lär damerna skjuta pistol och dom lär oss behärska uppsutten förflyttning till häst. Dagen avslutas med en gemensam sittning.

Kubbturnering och bartömning
Läsåret avslutas med korandet av LinAOS mästare i kubb och Drottningmässens kylskåp förbereds för kommande år.

Nijmegenmarschen
LinAOS deltar med delegation av varierande storlek.